Bli med på en fordypning og utforskning av den kraftfulle Ashtanga yoga i et rolig og støttende miljø. Velkommen til en reise og en opplevelse for kropp, sjel og sinn.

·  Fordyp deg i egen yoga praksis.
·  Utforsk potensialet i pusten og bevegelsene.
·  Få mer styrke, smidighet og balanse i kroppen.
·  Utforsk egen sentrering og å stå stødig i egen kraft.
·  Finn ro og harmoni.
·  Lær mer om Ashtanga yoga og yogafilosofi

Fredag   16. August  kl. 17.00 – 20.00
Lørdag   17. August  kl.  8.30 – 16.00
Søndag   18. August  kl.  8.30 – 16.00  
Lørdag og søndag er det lunsj kl.11-13 med mulighet for skogstur, bade i badedammen og kulpene, eller slappe av.

Det vil bli delvis guidet Ashtanga yoga, (half) Primary serie med mulighet for å praktisere i eget tempo. Praktisk og teoretisk undervisning for å få en større forståelse av kropp, pust, bevegelse, ulike posisjoner og om deg selv. Alle dager avsluttes med avspenning, meditasjon og/eller pranayama.
Det vil bli gitt tilpasset individuell veiledning.
Passer for deg som er kjent med Ashtanga yoga og som kan solhilsen A og B og de stående øvelser. Lett øvet og øvet nivå.

Kurset er i «Pias Shala» Stigerveien 3, Kongsberg

Pris hele kurset kr. 2800,-
Pris fredag og lørdag kr.1950,-
Prisen er inkl. enkel forpleining, materiale og bruk av matte, utstyr m.m.
Info/påmelding: Pia 90 144 188
Mail: piakalhof@hotmail.com

Yogalærer: Pia Storm Kalhof er dansk. Har praktisert yoga siden 1999, meditasjon siden 1996 og undervist kontinuerlig siden 2005. I tilleg til SATS sin yoga godkjenning har Pia tatt utdanning i Ashtanga Vinyasa  yoga ved Basia Lipska og hatt flere internasjonale lærer som Schirin Zorriaseteiny,Tim Feldman, Frank Kappas, Petri Räisanen. Siden 2011 har Pia vært elev av Lino Miele og følger hans yoga retreat i Italia og India.Pia er også utdannet sykepleier, kunstterapeut, veileder og konstellatør.

English translation

Explore the transformative power of Ashtanga yoga in a serene and supportive environment with the upcoming yoga course and workshops led by the experienced yoga practitioner, Pia Storm Kalhof. Whether you are looking to deepen your practice or expand your understanding of yoga philosophy, this course offers a comprehensive journey into the essentials of Ashtanga yoga, including breath control, postures, and meditation.

Join us for a series of engaging sessions designed to enhance your strength, flexibility, and mental clarity. These gatherings not only provide a space for physical practice but also promote inner peace and stability, helping you to stand firm in your power and find harmony in everyday life.

This course is perfect for those familiar with the basics of Ashtanga yoga, including Sun Salutations and standing postures, and are looking to progress in both their personal and spiritual yoga practice. With Pia’s guidance, you’ll explore both the practical and philosophical aspects of yoga, enriching your practice and your life.

Schedule:

  • Friday, August 16th: 5:00 PM – 8:00 PM
  • Saturday, August 17th: 8:30 AM – 4:00 PM
  • Sunday, August 18th: 8:30 AM – 4:00 PM
    Saturday and Sunday include a lunch break from 11:00 AM to 1:00 PM with opportunities for a forest walk, swimming in the pond and streams, or relaxing.

Location:
Pia’s Shala, Stigerveien 3, Kongsberg

Pricing:

  • Full course: NOK 2800,-
  • Friday and Saturday: NOK 1950,-
    Price includes light refreshments, materials, and use of mats and equipment.

Registration/Info:
Call Pia at 90 144 188
Email: piakalhof@hotmail.com

Yoga Instructor:
Pia Storm Kalhof, has been dedicated to the practice of yoga since 1999 and meditation since 1996, with a teaching career that began in 2005. She holds a SATS yoga certification and has received extensive training in Ashtanga Vinyasa yoga under Basia Lipska. Her expertise is further enriched by studies with renowned international instructors like Schirin Zorriaseteiny, Tim Feldman, Frank Kappas, and Petri Räisanen. Since 2011, Pia has been a dedicated student of Lino Miele, participating in his yoga retreats across Italy and India. Beyond her yoga and meditation credentials, Pia is a certified nurse, art therapist, counselor, and constellator, bringing a holistic approach to her practice and teachings.

Contact

Pia Storm Kalhof
Pias Place, Naufgården,
Kirketorget 7, Kongsberg, Norge

0047 90 144 188
piakalhof@hotmail.com